Instytut Praw Dziecka poleca lekturę „Empatyczne instytucje” pod redakcją Konrada Ciesiołkiewicza

Przedstawiamy kolejną wyjątkową publikację, którę objęliśmy patronatem: „Empatyczne Instytucje” to lektura obowiązkowa. Dlaczego? Jak podaje dr Konrad Ciesiołkiewicz:

Jak wiadomo, przemoc ma różne oblicza. Oto tylko kilka z nich:
🔹 W 2022 roku założono 82 tys. “Niebieskich Kart”.
11 129 osób małoletnich było dotkniętych przemocą w rodzinie (dane za 2021).

„Niebieska Karta” może zostać założona przez przedstawicieli policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rzeczywistości zdecydowana większość procedur jest wszczynana przez policję (78% – na podstawie danych z 2021 r.),
13% przez pomoc społeczną,
4% przez przedstawicieli oświaty,
3% przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
a jedynie 1% przez pracowników ochrony zdrowia.

Do wyzywania i obrażania dzieci – wg CBOS – przyznaje się czterech na stu badanych,
do kpin i wyśmiewania – trzech na stu.
Szarpanie i popychanie deklaruje 8% mających dzieci do 18 roku życia, a mocne bicie określone w pytaniu „porządnym laniem” – 4%, przy czym większość ankietowanych z tej grupy wskazała, że czyniła to dawniej niż rok temu, kiedy dziecko było młodsze.

🚨 Wszystkie powyższe dane to jedynie wierzchołek, bo stan faktyczny jest niestety znacznie gorszy niż najbardziej dramatyczne statystyki.

Dlatego tak bardzo potrzebujemy „EMPATYCZNYCH INSTYTUCJI” – bazujących na wartościach i refleksyjności, ale też zarządzanych w oparciu o standardy i polityki, takie jak: praw człowieka i praw dziecka, przeciwdziałania przemocy, zarządzania różnorodnością, etyką, ochroną sygnalistów, standardów ochrony dzieci i innych.