O Instytucie

Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka to podmiot powołany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka i Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu w grudniu 2018 r., aby szerzyć ideę podmiotowości dziecka i promować prawa dziecka.


Patronem Instytutu jest pierwszy nieformalny Rzecznik Praw Dziecka – Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit), człowiek, który prawa dziecka traktował poważnie zarówno w teorii, jak i w praktyce, wiedząc, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.


Inicjator

dr Marek Michalak
Marek Michalak – pedagog, wychowawca, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, dr n. społecznych, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Przewodniczący Rady Towarzystwa Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a w latach 2008-2018 Rzecznik Praw Dziecka; tata Julii i Miłosza; autor bestsellerowej serii dla dzieci o wartościach i prawach dziecka („Opowieści o tym, co w życiu ważne”, „Opowieści o tym, co daje moc”, "Opowieści o prawach dziecka") oraz książki „Wielcy przyjaciele dzieci” i "Order Uśmiechu - wspólny świat dzieci i dorosłych".
Marek Michalak pokazuje w swoich wszechstronnych działaniach, w tym - w książkach - że prawa dziecka to prawa człowieka i nawet jeśli nie są oczywiste, to się dzieciom należą i należy je chronić.

Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka jest kontynuacją niektórych działań, z jakimi dr Marek Michalak mierzył się w latach 2008-2018 jako konstytucyjny Rzecznik Praw Dziecka. Jest ona także płaszczyzną, na której spotkali się ludzie skupieni wówczas w radach doradczych i eksperckich wokół Rzecznika Praw Dziecka, podczas dekady pełnienia przez dra Marka Michalaka tej funkcji.

cropped-na-co-dzieci-choruja-latem-768x512-1.jpg

Swoją misję Instytut realizuje poprzez: