Instytut praw dziecka poleca ,,Elementarz do nauki pisania i czytania ułożony według metody nauki pisania”

„Elementarz do nauki pisania i czytania ułożony według metody nauki pisania„ powstał z potrzeby przywrócenia nauce pisania odpowiedniej rangi. Badania potwierdzają, że umiejętność pisania pozytywnie wpływa na pracę mózgu, zwłaszcza że wiąże się z umiejętnością czytania ze zrozumieniem, które również (nie tylko dla dzieci) jest wyzwaniem. Inicjatywę podjęła Ewa Landowska, zajmująca się kaligrafią i nauką pisania od 20 lat, zapraszając do współpracy Izabelę Barankiewicz – neurologopedę, nauczycielkę, absolwentkę polonistyki (w tym projekcie odpowiedzialna za wiersze), Kamilę Piazza – doktora sztuk pięknych (autorka ilustracji w elementarzu) oraz Monikę Wojtaszek-Dziadusz – doktor habilitowaną sztuk pięknych (odpowiedzialną za projekt książki). Tak powstał elementarz, w którym każdy z jego komponentów został rzetelnie opracowany przez kompetentne w swych dziedzinach osoby, począwszy od liter, część merytoryczną, przez ilustracje, wierszyki dla dzieci oraz dobrze zaprojektowaną całość. Oprócz idei pięknego pisania ”Elementarz”przekazuje uniwersalne i ponadczasowe wartości. Wiersze o zwierzętach mają za zadanie zainteresowanie dziecka światem natury, zawierają rytm i rym kształtujące pamięć, wpływające pozytywnie na rozwój mowy i myślenia. Wszystko to w oprawie ilustracji, które są zupełnie inne niż w większości książek dla dzieci, i są po prostu piękne. „Elementarz” jest piękną książką, która rośnie wraz z dzieckiem – maluchom możemy czytać wiersze i pokazywać ilustracje, zaś starszym dzieciom pomożemy w nauce pisania i czytania.