Janusz Korczak i dzieci. Lekcja przeszłości i nadziei. 80. rocznica śmierci Janusza Korczaka Międzynarodowa konferencja korczakowska  pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego

Organizator:

Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Współorganizatorzy:

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Uczelnia Korczaka

Agenda:

Dzień I. 20 października 2022 r.,

godz. 10.30 – 17.30

(sale dostępne: 10.00-18.00)
Senat RP, ul. Wiejska 6, Warszawa

W 2022 roku mija 80 lat od śmierci Janusza Korczaka. Razem z wychowankami
i wychowawcami Domu Sierot podzielił los tysięcy dzieci i dorosłych wywiezionych
z Umschlaglatz z warszawskiego getta do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady
w Treblince. Ta tragiczna rocznica zbrodni na dzieciach żydowskich nabiera dzisiaj nowego znaczenia. Pokazuje po raz kolejny, że ofiarami wojny, głodu, przemocy, utraty domu, rodziny, ojczyzny są w pierwszej kolejności dzieci.

To skłania do przypomnienia postaci i dzieła tego wybitnego pedagoga, lekarza, pisarza, publicysty, znanego w Polsce i w świecie propagatora praw dziecka. Był pierwszym rzecznikiem praw dzieci, badaczem dziecka i dzieciństwa, filozofem, działaczem społecznym, wielkim autorytetem XX wieku – obrońcą uniwersalnych, humanistycznych wartości.

W 80. rocznicę śmierci Janusza Korczaka i w 120. rocznicę utworzenia kierowanego przez niego Domu Sierot, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Parlamentarny Zespół ds. Dzieci we współpracy z Uczelnią Korczaka i Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przygotowują międzynarodową konferencję społeczno-edukacyjną.

Cele konferencji:

·        Przybliżenie Korczakowskiego przesłania do świata, opartego na idei dobra, wspólnego działania, przebaczenia i nadziei (pozostawionego jako specyficzny testament w korczakowskim „Pamiętniku z getta”).

·        Przypomnienie działalności Janusza Korczaka i jego współpracowników, zwłaszcza heroicznej walki o przetrwanie Domu Sierot w getcie.

·        Przedstawienie działalności Janusza Korczaka w obronie praw dzieci, kobiet, mniejszości społecznych, omówienie idei zawartych w międzywojennej publicystyce Janusza Korczaka.

·        Podkreślenie silnych związków Janusza Korczaka z Warszawą, tworzenie płaszczyzny refleksji o przeszłości skierowanej na wyzwania edukacji i wychowania przyszłości.

·        Wzmacnianie i rozwijanie międzynarodowej płaszczyzny komunikacji i współpracy wokół idei i dziedzictwa Janusza Korczaka.

GOŚĆ honorowy – Marta Santos Pais
– była przedstawicielka Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy wobec Dzieci

Program konferencji:

1.  Otwarcie konferencji – godz. 10.30- 11.10

·        Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki

·        Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci prof. Alicja Chybicka

·        Rektor APS prof. Barbara Marcinkowska

·        Rektor Uczelni Korczaka prof. Mirosław Grewiński

·        Przewodniczący MSK dr Marek Michalak

·        Gość specjalny – Marta Santos Pais

2.  Obrady plenarne (moderatorzy: Batia Gilad, Marek Michalak): 11.10–12.50

·        prof. Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN), Janusz Korczak – pisma czasów wojny

·        prof. Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski), U źródeł korczakowskiej wizji świata i dziecka w świecie

·        prof. Mosche Shner (Oranim College of Education w Akko), The Isaiah of the 20th Century – Korczak’s Philosophy, a Utopia of all Men Solidarity

·        prof. Barbara Smolińska-Theiss, dr Marek Michalak  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka), Korczak – pedagog, pierwszy rzecznik praw dziecka

·        dr Nancy Bell (University of British Columbia), Jak aplikować idee Korczaka w praktyce pedagogicznej, społecznej, medycznej

3. Wręczenie nagród i wyróżnień 12.50–13.15

PRZERWA KAWOWA: 13.15–14.00

4. Obrady w sekcjach: 14.00-15.30

·        Sekcja I: Dziecko – różne oblicza przemocy. Moderatorzy: prof. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski) i Sergiej Sukhoboichenko (przedstawiciel Ukrainy w Międzynarodowej Kapitule Orderu Uśmiechu)

·        Sekcja II: Wołanie o prawa dziecka. Moderatorzy: prof. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku) i prof. Edita Ziobiene (Rzecznik Praw Dziecka Litwy)

·        Sekcja III: Dziecięce obywatelstwo i partycypacja. Jak dzieci budują swój świat. Moderator prof. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński) z zespołem

·        Sekcja IV: Profesje społeczne w służbie dziecka. Moderatorka: dr Joanna Lizut

PRZERWA KAWOWA 15.30-16.00

5. Podsumowanie – godz. 16.00 – 17.00 (awaryjnie – 17.30)

·        prof. Roman Leppert i dr Marek Michalak

Dzień II. 21 października 2022 – wyjazd do Treblinki, godz. 10.00 – 18.00D

zień III. 22 października 2022 – spotkanie IKA w Domu Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6, godz. 10.00 – 15.00