List otwarty Pedagogów – Członków Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

„Magna Charta Libertatis, o prawa dziecka” – taki apel ponad 100 lat temu wystosował do wszystkich dorosłych Janusz Korczak. Wołał o godność dziecka, o szacunek dla dziecka, o prawo do życia i godnej śmierci. Z takim korczakowskim przesłaniem Polska inicjowała Konwencję o prawach dziecka międzynarodowy dokument zobowiązujący wszystkie państwa światat do ochroby praw i pomocy potrzebującym dzieciom. 

 
O tę pomoc wołają dziś dzieci i ich matki na granicy polsko-białoruskiej. Wołają o prawo do życia, o niezbywalną godność małego uchodźcy koczującego w lesie, wypychanego, wyrzucanego, wywożonego z rodziną z kraju nazywanego ojczyzną praw dziecka.

Mamy wszyscy prawo i obowiązek strzec polskich granic, ale mamy także obowiązek chronić życie i pomóc każdemu dziecku w potrzebie. Na polsko-białoruskiej granicy rozgrywa się dramat humanitarny. Nie możemy być obojętni na los dzieci!

Rodzice, Dziadkowie, Wszyscy Ludzie Dobrej Woli – Lekarze, Prawnicy, Nauczyciele, Pracownicy Socjalni, Księża, Społecznicy i Wolontariusze, Artyści, Dziennikarze, Policjanci, Żołnierze, Strażnicy Graniczni, Parlamentarzyści, Członkowie Rządu – stańcie do obrony praw dzieci, stańcie do apelu przed Waszymi dziećmi, przed małymi uchodźcami, przed społeczeństwem, przed historią i Bogiem!

Stanowczo sprzeciwiamy się złej polityce władz wobec uchodźców, a zwłaszcza wobec dzieci i kobiet. Jako pedagodzy wiemy, że niehumanitarne działania władzy niszczą wrażliwość społeczną.

Prawda historyczna kiedyś jednoznacznie oceni postawę wobec cierpienia dzieci – uchodźców na granicy polsko-białoruskiej! Nie możemy pozostawać obojętni!

 

Sekcja Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca – prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

Sekcja Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
przewodnicząca – prof. dr hab. Józefa Bałachowicz

Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
przewodniczący – dr Marek Michalak

Sekcja Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Ambrozik
prof. dr hab. Marek Konopczyński