Dr Marek Michalak

Pedagog specjalny, działacz społeczny, pisarz i publicysta, doktor nauk społecznych, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Kawaler Orderu Uśmiechu (1994), Przyjaciel Szkoły (2012).
 
Piastowane funkcje:
– prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” (1990-2008),
– specjalista Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk,
– członek Rady Uczelni na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 – przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC z siedzibą w Strasburgu,
– członek Rady Społecznej w Warszawie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich,
– członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
– członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
–  przewodniczący Rady Fundatorów Towarzystwa Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr. n. med. Jolanty Chmielik,
– kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu,
– przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,
– Rzecznik Praw Dziecka (2008–2018),
– dyrektor Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.
 
Wybrane publikacje:
– „Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych” (zbiór i oprac. wspólnie z Pawłem Jarosem),
– „Bicie dzieci… Czas z tym skończyć! Kontestacja kar cielesnych we współczesnym świecie” (wspólnie z Ewą Jarosz),
– „Prawa dziecka. Dokumenty Unii Europejskiej”, tomy I–II (zbiór i oprac. wspólnie z Pawłem Jarosem),
– „Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska. The Rights of the Child Yesterday, Today and Tomorrow – the Korczak Perspective”, tomy I–III (redakcja naukowa),
– „Standardy ochrony praw dziecka” (redakcja naukowa),
– „O potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego i jego podstawach aksjologicznych. W 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka” (red. nauk. wspólnie ze Stanisławem Leszkiem Stadniczeńką),
– „Order Uśmiechu – wspólny świat dzieci i dorosłych”,
– „Opowieści o tym, co w życiu ważne”,
– „Opowieści o tym, co daje moc”,
– „Wielcy przyjaciele dzieci”,
– „Opowieści o prawach dziecka”.
Jego publikacja „Order Uśmiechu – wspólny świat dzieci i dorosłych otrzymała I nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych za 2020.
Jego książki dla dzieci („Opowieści o tym, co w życiu ważne”, „Opowieści o tym, co daje moc” i  „Opowieści o prawach dziecka”) otrzymały status bestsellerów.