Dr n. med. Maciej Michalak

Doktor nauk medycznych, lekarz stomatolog.

Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry. Pierwszy Polak mianowany Ambasadorem Międzynarodowej Akademii Chirurgii Ultradźwiękowej i Implantologii (ang. IAUSI – International Academy for Ultrasonic Surgery & Implantology).

Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor książki „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci”. Autor projektu ultracienkiego implantu stomatologicznego UNIVERSE 2.9, produkowanego przez renomowaną szwajcarską firmę IML.

Piastowane funkcje:

– koordynator szkoleń praktycznych kongresu FDI 2016,

– członek sądu koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia,

– współzałożyciel i prezes Zarządu BE ACTIVE DENTIST,

– prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (2010–2013), obecnie członek honorowy,

– członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (od 2018 r.).