Dr Rafał Batkowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego. Inspektor Policji (prawie 25 lat służby).

Piastowane funkcje:

– komendant wojewódzki Policji na Mazowszu i w Wielkopolsce,

– zastępca dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego,

– dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,

– szef Krajowego Biura INTERPOL,

– członek Zarządu EUROPOL,

– ekspert CEPOL, projektów unijnych oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

– właściciel firmy doradczej RBS,

– dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.