Dr Urszula Tokarczyk-Bar

Doktor nauk humanistycznych, socjolog, pedagog specjalny, tyflopedagog, pracownik socjalny, terapeuta pracujący z dziećmi i rodzinami doświadczającymi niepełnosprawności sprzężonej.

Nauczyciel akademicki w Zakładzie Metodologii Nauk o Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wielokrotnie nagradzany w studenckim plebiscycie „Złote Serce Pedagoga”.

Piastowane funkcje:

– członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,

– sekretarz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oddziału w Poznaniu,

– członek Kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci,

– członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy.

Zainteresowania naukowe: metodologia badań społecznych, biologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju człowieka, edukacja demokratyczna, arteterapia, sens życia jako niezbywalna potrzeba człowieka, tanatologia, sytuacje kryzysowe w cyklu życia, wspierania człowieka w realizacji pełnego katalogu potrzeb, uniwersalne projektowanie, komunikacja alternatywna wykorzystywana przez osoby z niepełnosprawnościami i pacjentów po udarach i wypadkach.

Pasjonat i praktyk tanatoedukacji niezmiennie poszukujący mądrości w tradycji, obrzędowości, kulturze, traktatach filozoficznych, koncepcjach pedagogicznych i spotkaniu z drugim człowiekiem; niosący przez życie głębokie przekonanie o możliwości realizacji Prawdy, Dobra i Piękna w holistycznym podejściu do wszystkich osób ludzkich i zwierzęcych jako istotnych i niepowtarzalnych części wszechświata.