Prof. dr hab., dr h.c. Marek Konopczyński

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. nauk społecznych, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (1987–1992), profesor w Uniwersytecie w Białymstoku (od 2016).

Zajmuje się prawnymi, psychologicznymi, socjologicznymi, pedagogicznymi aspektami zjawisk patologii i dewiacji społecznej, przestępczości, profilaktyki, resocjalizacji, przestrzegania praw człowieka, praw dziecka, praw obywatelskich.

Autor naukowej i metodycznej koncepcji Twórczej Resocjalizacji stosowanej z powodzeniem od lat w polskich placówkach dla nieletnich.

Odznaczony wielokrotnie za społeczną działalność publiczną.

Autor 9 i współautor 6 monografii, redaktor naukowy 14 książek i 21 rozdziałów w książkach pod redakcją, autor ponad 250 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Piastowane funkcje:

– kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (od 2016),

– kierownik Zakładu Twórczej Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku (od 2016),

– dyrektor Departamentu Opieki, Wychowania i Kształcenia Specjalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej (1992–1995),

– rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego (2001–2004),

– rektor i założyciel Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie (2004–2016),

– społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka (2010–2018),

– członek Rady Doradczej Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara (2015–2019),

– wiceprzewodniczący i członek Prezydium Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji Skazanych (od 2012),

– wiceprzewodniczący Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości (2012–2016),

– redaktor naczelny półrocznika „Resocjalizacja Polska” (od 2012),

– przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Pedagogium (od 2014),

– wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka (od 2018 r.),

– członek Kapituły Nagrody im. Janusza Korczaka (od 2022).