Prof. dr hab. Roman Leppert

Pedagog, prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki. Redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Pedagogiczny”; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Prowadzi internetowe Akademickie Zacisze, w którym rozmawia z autorami i autorkami książek poświęconych pedagogice i edukacji, w tym z nauczycielami i nauczycielkami.

Z jego inicjatywy powstał Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny.