Inicjatywa na rzecz ochrony dzieci przed destrukcyjnymi treściami – debata publiczna i wysłuchanie publiczne w ramach Parlamentarnego Zespołu Praw Dzieci

Wydarzenie pod patronatem honorowym Instytutu Praw Dziecka im. J. Korczaka odbyło się 9 sierpnia 2023. Pełny zapis wysłuchania publicznego, które odbyło się w ramach Inicjatywy znajdą Państwo na kanale youtube

IDEA:

Kondycja psychofizyczna polskich dzieci nie jest nam obojętna. Pomimo ostatnich wysiłków ustawodawczych ochrona młodych Polek i młodych Polaków przed szkodliwymi treściami* w środowisku informacyjnym wciąż nie jest dostateczna.

Ponadto problem szkodliwych treści bywa rozumiany zbyt wąsko. Jesteśmy przekonani, że należy go rozumieć i podejmować szerzej.

Dlatego zaprosiliśmy organizacje społeczne i wszystkich interesariuszy do wzięcia udziału w inicjatywie na rzecz przeciwdziałania szkodliwym dla dzieci treściom w internecie. Zebraliśmy postulaty organizacji i osób, którym zależy na dobrostanie polskich dzieci. Zaprezentowaliśmy postulaty w Sejmie RP podczas wysłuchania publicznego w ramach posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci


Mówiąc o szkodliwych treściach, mamy na myśli (m.in za S. Livingstone, EU Kids Online) te zasoby internetu, które:
  1. wywołują u dzieci i młodzieży negatywne emocje,
  2. wpływają w sposób destrukcyjny na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny dzieci i młodzieży,
  3. promują zachowania zagrażające życiu i zdrowiu dzieci i młodzieży.

 

 

Instytucje uczestniczące w Inicjatywie: Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka; Parlamentarny Zespół ds. Praw Dziecka; Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; Instytut Cyfrowego Obywatelstwa; Komitet Dialogu Społecznego KIG; Laboratorium Więzi

 

Osoby uczestniczące w inicjatywie:

Monika Rosa, szefowa Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Dziecka;

Magdalena Bigaj, twórczyni Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, członkini Komitetu Dialogu Społecznego KIG;

dr Marek Michalak, twórca Instytutu Praw Dziecka im. J. Korczaka, były Rzecznik Praw Dziecka;

prof. Marek Konopczyński, wiceprzewodniczący rady naukowej Instytutu Praw Dziecka im. J. Korczaka;

dr Konrad Ciesiołkiewicz, członek rady naukowej Instytutu Praw Dziecka im. J. Korczaka oraz Laboratorium Więzi;

prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa SWPS, były Rzecznik Praw Obywatelskich;

Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;

Bartosz Bartosik, szef Laboratorium Więzi, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG