Stanowisko w sprawie usuwania odniesień do telefonu zaufania dla dzIeci i młodzieży 116111 z podręczników szkolnych

OŚWIADCZENIE z dn. 22.08.2023

Rada Naukowa i Zarząd Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka wyraża stanowczy sprzeciw wobec eliminowania przez kierownictwo Ministerstwo Edukacji i Nauki odniesień do Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  ze stron internetowych oraz podręczników szkolnych.

Operatorem numeru i związanego z nim systemu wsparcia od 2008 roku jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Wszystkie doniesienia medialne w tej sprawie potwierdzone zostały przez urzędników podczas zwołanego w ostatnich dniach w trybie pilnym posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka. Nasze oburzenie budzi fakt podejmowania działań, które w jednoznaczny sposób wymierzone są przeciwko najbardziej bezbronnym młodym ludziom zmagającymi się z wieloma życiowymi trudnościami, a nierzadko przemocą i społeczną stygmatyzacją. Wszystko to dzieje się w momencie największego w ostatnich latach kryzysu zdrowia psychicznego młodych ludzi. W 2022 odnotowano ponad 2000 prób samobójczych. Telefon zaufania odebrany został ponad 50 tysięcy razy. Odebrano ponad 7 tysięcy wiadomości i podjęto ponad 800 interwnecji ratujących zdrowie i życie ludzi.

Formując niezrozumiałe dla nas wątpliwości wobec numeru 116111 i świadczonej przez fundację pomocy, o których dowiadujemy się za pośrednictwem mediów, ani razu nie poproszono o rozmowę i wyjaśnienie FDDS.

Pragniemy przypomnieć, że telefon 116111 działa na podstawie regulacji Unii Europejskiej i to państwo polskie w 2008 roku powierzyło zbudowanie dla niego zaplecza oraz systemu pomocy właśnie FDDS. Fundacja wywiązała się i wywiązuje z niego bez zarzutów, a sam numer utrzymuje się dzisiaj wyłącznie ze środków prywatnych, co jest także niezrozumiałe. Dlaczego państwo polskie abdykowało w tej sprawie i przestało wspierać tę niezwykle ważną inicjatywę? Przypominamy, że to wsparcie to nie wyraz dobrej woli, ale obowiązek władz publicznych.

I żeby sprawa była jasna – NIE PROSIMY A ŻĄDAMY (!!!) od kierownictwa MEiN, polityczek i polityków, urzędników oraz wszystkich mających wpływ na zaistniałą sytuację  zaniechania szkodliwych i skrajnie nieodpowiedzialnych działań spełniających kryteria szykan, których konsekwencje płacone są już i będą nadal przez dzieci i młodzież.

I cytując naszego patrona i mentora Janusz Korczak:

„(…) Jeśli szepcę cicho, to prośbę tę wygłaszam głosem nieugiętej woli

Wzrokiem nakazu strzelam ponad chmury.

Wyprostowany ŻĄDAM , BO JUŻ NIE DLA SIEBIE.

Daj dzieciom dobrą dolę, daj wysiłkom ich pomoc…”

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab., dr h. c. Marek Konopczyński