Instytut Praw Dziecka poleca ”Gadka Senacka” – jak poruszać ważne problemy młodzieży?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Miłoszem, członkiem Instytutu Praw Dziecka. Mówi o sprawczości młodych ludzi, oczekiwaniach wobec świata dorosłych oraz działalności społecznej, także w ramach naszego Instytutu. Polecamy!