Instytut Praw Dziecka poleca ,,Okrągły stół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

15 lutego 2024 roku zebraliśmy w Senacie RP, by wspólnie, młodzież, przedstawiciele organizacji pozarządowych i politycy,
dyskutować o rozwiązaniach dla poprawy systemu opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Tego dnia każdy, kto miał
odwagę zabrać głos, mógł przedstawić swoje oczekiwania, potrzeby i marzenia. Ideą przyświecającą konferencji „Szczyt zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży” było zwrócenie uwagi społecznej na ważny temat zdrowia psychicznego najmłodszych. Organy centralne,
szkoła czy gmina powinny zapewniać każdemu dziecku, wszystkim młodym ludziom możliwość bezpiecznego i zdrowego
realizowania swoich potrzeb i marzeń. Każdy powinien wzrastać i budować poczucie własnej wartości w atmosferze poszanowania różnorodności i równości wynikających z jednakowej godności człowieka. Wierzymy, że wspólnie uda nam się wspomóc opiekę
w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży!