Pakt Edukacyjny ZmieńMY Edukację

30 stycznia 2024 roku zebraliśmy w Sejmie RP, by wspólnie, młodzież, przedstawiciele organizacji pozarządowych i politycy, dyskutować o edukacji. Tego dnia, każdy młody człowiek, który miał odwagę zabrać głos, mógł przedstawić swoje oczekiwania co do polskiego systemu szkolnictwa. Ideą przyświecającą konferencji „ZmieńMY edukację” była chęć budowania sprawczości wśród młodych ludzi, poprzez włączanie ich
w sprawy, które są dla nich najbliższe. Szkoła jest pierwszym miejscem, w którym młody obywatel spotyka się z państwem. Każdy powinien czuć,
że znajduje się w przestrzeni bezpiecznej – gdzie szanuje się wszystkich uczniów i uczennice, ich potrzeby i pomysły. To te doświadczenia
kształtują dalsze postawy obywatelskie i poczucie wpływu młodych na otaczający ich świat.
Wierzymy, że wspólnie uda nam się zmienić polską edukację!