Instytut Praw Dziecka poleca „GŁOS MŁODZIEŻY o Sejmie Dzieci i Młodzieży”

Sejm Dzieci i Młodzieży miał dać możliwość młodym Polakom ograniczonego, ale jednak uczestniczenia w procesie decyzyjnym, który odbywa się na poziomie parlamentu. To doskonała okazja dla uczniów i uczennic, aby praktycznie doświadczyć tego, jak funkcjonuje sejmowa debata, jak tworzone są prawa oraz jakie są mechanizmy działania w ramach demokratycznego procesu ustawodawczego. Ten projekt powinien nie tylko umożliwić młodym ludziom zaangażowanie się w życie publiczne, ale również poszerzyć ich świadomość obywatelską oraz zdolność krytycznego myślenia. Poprzez udział w Sejmie Dzieci i Młodzieży uczniowie powinni nabywać umiejętności współpracy, negocjacji i wyrażania swoich opinii w sposób konstruktywny. Warto podkreślić, że inicjatywa ta powinna stanowić dowód na otwartość społeczeństwa i jego gotowość do angażowania młodych pokoleń w kształtowanie przyszłości kraju.

Ta wyjątkowa publikacja jest zapisem Specjalnego Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka z udziałem Posłów i Posłanek Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Głos młodych nie pozostał bez echa. Nie był to jedynie krzyk buntu, lecz wyrażenie potrzeby równego uczestnictwa młodego pokolenia w kształtowaniu swojej przyszłości. Poprzez wsparcie i uświadamianie można stworzyć bardziej otwarte i oparte na dialogu środowisko, w którym młodzi ludzie nie tylko są wysłuchiwani, lecz również mają wpływ na kształtowanie rzeczywistości, która ich dotyczy.